tin tức

Chính phủ đề án huyện đông anh lên quận vào cuối năm 2023

Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu các đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ đề án đưa hai huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận trong năm 2023 để thành phố trình Chính phủ.

Hà Nội đề xuất đưa Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào quí 4-2023

Theo Cổng thông tin UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã ban hành kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức và Đan Phượng thành quận. Lộ trình là vào tháng 7 tới, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đưa 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận, sau đó trình Chính phủ và Thường vụ Quốc hội vào quí 4-2023.

Liên hệ vấn đề việc Đông anh lên quận

Theo quy định, để đưa huyện lên quận phải đạt 31 tiêu chí, từ xã lên phường có 16 tiêu chí. Qua báo cáo của các huyện và rà soát sơ bộ từ sở, ban ngành, 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm đã đạt tiêu chí tối thiểu. Với một số tiêu chí chưa đạt, thành phố đề nghị 2 huyện xây dựng giải pháp, cân đối nguồn lực để thực hiện và tổng hợp các khó khăn, đề xuất về các sở chuyên ngành để tháo gỡ.

Đối với 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, việc trình hồ sơ lên HĐND thành phố được thực hiện trong quí 3-2024 và báo cáo Chính phủ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2025.

Thành phố yêu cầu các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận để hoàn thành việc đạt các tiêu chí thành lập quận, phường. Đối với các tiêu chí chưa đạt, các địa phương xây dựng giải pháp, cân đối nguồn lực để thực hiện đạt tiêu chí.

Hà Nội sẽ kiến nghị Chính phủ giải pháp gỡ khó cho cơ sở karaoke

Công an Hà Nội được yêu cầu phối hợp, tham mưu cho thành phố có văn bản kiến nghị Chính phủ về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với hoạt động kinh doanh karaoke.

Đông Anh lên quận Hà Nội Gia Lâm lên quận các quận Hà Nội quy hoạch Hà Nội Đông Anh Gia Lâm đề án lên quận Chính phủ

Hà Nội

Diện tích: 3.358,9 km²Dân số: 7.328.400 người (2016)Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xãVùng: Đồng bằng sông HồngMã điện thoại: 24Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

Hà Nội duyệt đề án đưa huyện Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng lên quận

Như vậy, TP. Hà Nội sẽ có từ 18 quận trở lên. Hiện TP. Hà Nội mới có 12 quận và 1 thị xã/30 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, đạt 43% đơn vị hành chính đô thị.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định rõ trong nhiệm kỳ tới phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xây dựng, quản lý, phát triển đô thị.
Hà Nội đặt mục tiêu đầu tư xây dựng huyện Đông Anh theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại. Điểm nhấn là các đô thị thông minh, khu công viên phần mềm, trung tâm mua sắm cao cấp, khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe, trung tâm sáng tạo phục vụ nghiên cứu và phát triển.
Đồng thời, gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị của miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của các khu đô thị mới với hạ tầng nông thôn hiện nay.
Hà Nội đầu tư xây dựng huyện Đông Anh trong tương lai phát triển theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại.
Trong khi đó, huyện Thanh Trì tập trung phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh thương mại dịch vụ, phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật – xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại. Địa phương huy động, thu hút và sử dụng hiệu quả tiềm năng, nguồn lực cho đầu tư phát triển, tích cực cải thiện, nâng chất lượng môi trường. Mục tiêu là đến năm 2025, huyện phát triển theo hướng đô thị.
Đối với huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội tập trung phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ – công nghiệp, xây dựng; đẩy mạnh huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khung theo hướng đô thị. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm, đầu tư phát triển; củng cố, sắp xếp bộ máy, nâng hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, chậm nhất vào năm 2022 huyện Gia Lâm và các xã, thị trấn thuộc huyện đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của quận, phường theo quy định

Tổng kết

Được biết, huyện Đông Anh có diện tích hơn 180 km2 với dân số khoảng 380.000 người, gồm 23 xã, một thị trấn trực thuộc. Theo đề án lên quận của các huyện, có 27 tiêu chuẩn phải đạt, gồm 6 tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội; 21 tiêu chuẩn về trình độ phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Trả lời