tin tức

Công ty luật Quận Hoàng Mai bảo chữa giỏi tại sao cần thuê

Trong quá trình tổ chức, sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. Vậy nên, việc doanh nghiệp phát sinh những rủi ro hay khó khăn liên quan đến pháp lý trong quá trình hoạt động là điều không thể tránh khỏi. Lúc này, luật sư doanh nghiệp sẽ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phương án giải quyết phù hợp, hiệu quả và giảm tối đa thiệt hại, cũng như việc ảnh hưởng tới uy tín, sự phát  triển của doanh nghiệp.

Công ty luật Quận Hoàng Mai cho doanh nghiệp là gì?

Công ty luật Quận Hoàng Mai tư vấn doanh nghiệp là luật sư có chuyên môn sâu về pháp luật và các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động, tổ chức của doanh nghiệp, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Tham khảo Set up a company in Vietnam uy tín

  • Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Đấu thầu, Luật Lao động, Luật kế toán;
  • Các vấn đề liên quan đến xây dựng hệ thống văn bản, quy chế nội bộ của doanh nghiệp;
  • Các giao dịch hợp tác kinh doanh, thương mại, góp vốn, liên doanh, M&A.

Dịch vụ thuê luật sư bào chữa tại en.luathongduc.com

en.luathongduc.com cung cấp dịch vụ luật sư bào chữa với tư cách là người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách trong các vụ việc, vụ án như: hình sự, dân sự, kinh tế, lao động, đất đai, hành chính, hôn nhân và gia đình…

Dịch vụ luật sư bào chữa tại Công ty luật Quận Hoàng Mai;

– Tư vấn về chiến lược giải quyết tranh chấp; phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp.

– Tư vấn về cách thức, biện pháp giải quyết tranh chấp đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp với đối tác.

– Tham gia điều tra, thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu; tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài.

– Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến thi hành án; nhận đại diện trong thủ tục thi hành án dân sự.

– Đại diện theo ủy quyền và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đương sự trong các vụ án việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính.

– Bào chữa cho người bị nghi là tội phạm trong vụ án hình sự.

– Cử luật sư Công ty luật Quận Hoàng Mai tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án dân sự, kinh tế, lao động, hành chính, hôn nhân gia đình.

Trả lời